Alarmopvolging

Als uw alarmsysteem een alarm genereert (inbraak, brand, overval etc), dan zullen, met een aansluiting op onze meldkamer, de juiste contactpersonen en/of hulpdiensten op de hoogte worden gesteld. Op deze manier wordt er altijd direct actie ondernomen op een inbraak-, overval-, brand- of technische melding. Onze alarmcentrale draagt zorg voor een professionele aanname, registratie en afhandeling van alle alarmmeldingen. De medewerkers doen dat volgens een protocol – lees schriftelijke afspraken – dat zij samen met u opstellen.Wilt of kunt u zelf geen actie ondernemen dan kan de alarmopvolging door professionals worden overgelaten. Zij weten precies hoe te handelen in bepaalde situaties. Indien noodzakelijk zullen zij bij een calamiteit de hulpdiensten inschakelen en u op de hoogte stellen. Is er schade aan het pand dan zal de opvolgingsdienst actie ondernemen zodat het pand weer veilig kan worden afgesloten.Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden door te spreken.